Administracions públiques

Vetllem per la sanitat pública

Serveis

plagues en administracions públiques

Les administracions públiques han de mantenir un entorn amb les condicions de salubritat adequades en tots els seus edificis i instal·lacions. Per aquest motiu a Ambient Servei treballem conjuntament amb els departaments de cada entitat que s'ocupa de la Sanitat pública per poder minimitzar els efectes negatius de les plagues que poden afectar tant a interiors com a exteriors. Els parcs, jardins i clavegueres són espais on és molt important mantenir les plagues a ratlla. Dissenyem plans de control, prioritzant les mesures de control no perjudicials per a les persones i animals domèstics que poden visitar l'espai. Els parcs i jardins són espais delicats on assisteixen nens de forma diària per això és important utilitzar les tècniques i productes adequats evitant així ficar en risc la seva salut i integritat.

plagues en administracions públiques

A Ambient Servei disposem de professionals capacitats per poder satisfer les necessitats de les Administracions públiques en tots els seus àmbits. Creem plans integrals que inclouen la prevenció i el control de les plagues, aconseguint així un manteniment i evitant una nova aparició. Els serveis que oferim són molt amplis, ja que comprenen des de plagues d'insectes com formigues, xinxes, puces i mosquits, rosegadors com rates, ratolins i talps, coloms, processionària del pi, etc. També disposem de plans de control, prevenció i tractament de legionel·la a circuits i instal·lacions d'aigua. Oferim la regularització d'informes sanitaris que garanteixen la salubritat de l'espai.

plagues en administracions públiques

Vetllem per la salut de les persones i la prevenció de plagues a entorns públics, evitant així riscos i oferint seguretat i tranquil·litat en tots els casos. No dubtis en contactar amb un servei professional que cobreix tots els àmbits, confia en l'experiència i en un personal especialitzat que aplicarà la tècnica adequada en cada cas, assessorar-te en cada moment per oferir-te una solució efectiva, ràpida i segura. Ens importa el teu benestar.

Administracions públiques

Les administracions públiques tenen el deure de mantenir l’entorn i els edificis que d’ells depenen en les condicions de salubritat adequades. Per això, treballem conjuntament amb el departament corresponent de cada entitat,  que s’ocupa de la Salut pública, per tal de minimitzar els efectes negatius que les plagues poden causar tant al interior dels edificis com al exterior, parcs i jardins i clavegueram.

Ens encarreguem de dissenyar plans de control de plagues en espais públics, donant prioritat a mesures de control no perjudicials per a les persones i animals domèstics.

 • Professionals capacitats per satisfer les necessitats de les Administracions Públiques
 • Creem plans integrals que abracen tant la prevenció com el control de les plagues
 • Serveis per al control de plagues, legionel·la, control de coloms, entre d’altres.
 • Informes Sanitaris

  Plagues i serveis

  Insectes

  Com paneroles, formigues, xinxes, puces, mosquits i altres, mitjançant tècniques i productes no agressius.

  Rosegadors

  Control de rosegadors com rates, ratolins, talps amb aplicació de mètodes preventius i elaboració del programa de seguiment i control.

  Protecció de la fusta

  Control de tèrmits, corcs, fongs de la fusta  i altres patologies mitjançant innovadores tècniques de control d’última generació.

  Legionel·la

  Control, prevenció i tractament de la legionel·la en diferents tipus de circuits i instal·lacions d’aigua.

  Altres serveis i plagues

  Control de coloms, Processionària del Pi, Morrut de la palmera i altres serveis fitosanitaris i de prevenció higiènica.

  Contacta amb nosaltres

  Protecció de dades