Sobre nosaltres

Des de 1998 l 35 anys d’experiència en control de plagues

Control de plagues Ambient Servei, control de plagues és una empresa creada l'any 1988, pionera en la seva innovació i tecnologia que dóna els millors serveis en control de plagues. Entre ells, es troben els serveis de desinsectización, desratització, desinfecció legionel·la, protecció de la fusta, control de coloms, serveis fitosanitaris. No obstant això, també disposem d'altres serveis. La salut és una cosa bàsica per treballar. Per aquest motiu, és essencial que tant empreses com particulars puguin treballar en un espai que no estigui infestat per plagues. Per a això, en cas de detectar una plaga d'insectes o qualsevol altre tipus d'animal, tan sols has de contactar amb Ambient Servei perquè es posin mans a l'obra i eliminar-les des del seu origen.

Control de plagues Ambient Servei és una empresa amb àmplia experiència en el sector. Sobretot, perquè compta amb professionals de màxima titulació i experiència per desenvolupar de la millor manera la seva feina. Ambient Servei En realitat, un dels elements que millor defineix Ambient Servei és la qualitat i efectivitat del seu treball. En segon lloc, el treball, que es basa en aconseguir que els espais que necessiten la intervenció de la nostra empresa siguin desinfectats i netejats a temps dels problemes que actualment els poden sacsejar. En Ambient Servei sempre diem que les plagues són un problema molt comú en la societat que afecta empreses, edificis públics i als múltiples usuaris a casa seva. Per això, es tracta d'un problema que cal tractar amb la màxima velocitat possible perquè aquest no sigui més gran. De la mateixa manera, com més aviat s'actuï, més fàcil serà el treball. Per aquest motiu, un exemple de tot el que afecten les plagues a la nostra societat es pot trobar en qualsevol diari generalista com el següent: a href = "https://elpais.com/tag/plagas/a"> Exemples de notícies de plagues, a El País

Control de plagues A causa de la grandesa, experiència i professionalitat de Ambient Servei , la nostra empresa utilitza tècniques no invasives en l'execució del seu treball per respectar al màxim el medi ambient sense perdre eficàcia en el resultat, és més tenint la màxima eficàcia que es pot trobar al mercat.

Control de plagues En aquest sentit, cal destacar que l'empresa Ambient Servei compta amb tots els requisits per desenvolupar el seu treball dins del marc legal. Per això, disposem de totes les homologacions pertinents i registres per a realitzar la seva activitat respectant tant a persones com als animals que estan en el lloc afectat.

Personal altament qualificat

Disposem d’un quip format per professionals altament qualificats que treballen de forma eficaç i efectiva.

Màxima seguretat

Garantim la seguretat en tots els processos i per això treballem amb estandars de qualitat i adaptats a la normativa vigent.

Tracte amable

Valorem el tracte amable i personalitzat. Ens caracteritza la proximitat i ens agrada que el client així ho percebi.

Medi ambient

Vetllem per la cura de l’ecosistema utilitzant tècniques que repercuteixin el mínim possible amb el medi ambient.

La nostra història

AMBIENT SERVEI, S.L. va ser creada el 15 de març de 1988. En els nostres més de 35 anys d’experiència en el món de la Sanitat Ambiental i Sanitat Vegetal, l’empresa ha crescut en tots els aspectes, arribant en aquests moments a estar molt ben considerada en el nostre sector, la confiança que ens dispensen els nostres clients ens avala.

La qualitat i bon resultat dels serveis es deu principalment al nostre equip humà, format per un grup de professionals amb una àmplia experiència en aquest camp i a la seva formació en els diferents tipus de serveis.

L’empresa disposa de tots els registres i homologacions pertinents per 

tal de dur a terme l’activitat, complint amb tots els requisits legals, sanitaris i mediambientals.

Amb la nostra voluntat de millora contínua, disposem de les certificacions  en  UNE-EN-ISO 9001:2015 de qualitat, UNE-EN-ISO 14001:2015 de Medi Ambient Ambient i UNE-EN-ISO 45001:2018 de Seguretat i Salut en el Treball, així com també estem certificats en la norma de qualitat europea de control de plagues CEP CEN-EN 16636 Requisits i recomanacions per a la prestació de serveis d’aquest tipus: serveis de desinfectación en general, desinsectació, desratització, protecció de la fusta, repel·lent i atraients. També disposem del certificat CertLEGIO, que ens certifica com a empresa amb solvència tècnica en prevenció i control de Legionel·la.

Ambient Servei i Suport Serveis Ambientals es caracteritza per la seva voluntat de millora contínua, respecte pel medi ambient i satisfacció del client.

Missió

Ajudem a la societat a controlar les diferents plagues urbanes per millorar la qualitat de vida de les persones, així com millorar els estàndards de qualitat de les diferents empreses.

Visió

Oferir serveis d’alta qualitat personalitzats per cada cas concret segons les necessitats del client amb la finalitat de ser una empresa de referència en el sector de la salut ambiental.

Valors

 • Passió per la nostra feina
 • Qualitat en la totalitat dels serveis realitzats
 • Compromís amb els clients oferint-los sempre les millors solucions als seus problemes, i amb la societat, col·laborant en diferents obres socials.
 • Responsabilitat, essent sempre respectuosos amb el medi ambient.

Compromisos

En aquesta lluita constant, desig de millora i voluntat de servei en vers el desenvolupament i execució de serveis de control de plagues en àmbits de la indústria alimentària, sanitat ambiental i vegetal per Ambient i en la higienització d’espais públics, contenidors i dipòsits ACH per Suport, s’ha apostat per implantar un sistema de gestió de la qualitat, medi ambient i gestió de plagues, conforme a les normes UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, UNE-EN-ISO 45001:2018 i UNE 16636:2015.

Els compromisos respecte a la política els podem concretar en els següents punts:

 

 • Millora contínua en els nostres processos
 • Qualitat del servei
 • Satisfacció dels clients
 • Protecció activa de la seguretat i salut
 • Bona relació qualitat-preu
 • Professionals formats i amb llarga experiència
 • Formació contínua dels nostres tècnics
 • Aplicació de les últimes tecnologies en les tasques
 • Adequació del pla de control de plagues a l’abast del problema
 • Atenció personalitzada del client
 • Participació en estudis centres investigació
 • Respectuosos amb el medi ambient
 • Minimització dels residus i correcta gestió
 • Igualtat d’oportunitats
 • Conciliació laboral i familiar
 • Col·laboració amb diferents entitats socials

Altres marques del grup

Control de plagas

Ambient Servei, control de plagas es una empresa creada en el año 1988, pionera en su innovación y tecnología que da los mejores servicios en control de plagas. Entre ellos, se encuentran los servicios de desinsectización, desratización, desinfección legionela, protección de la madera, control de palomas, servicios fitosanitarios. No obstante, también disponemos de otros servicios. La salud es algo básico para trabajar. Por ese motivo, es esencial que tanto empresas como particulares puedan trabajar en un espacio que no esté infestado por plagas. Para ello, en caso de detectar una plaga de insectos o cualquier otro tipo de animal, tan solo debes contactar con Ambient Servei para que se pongan manos a la obra y eliminarlas desde su origen.

Control de plagas

Ambient Servei es una empresa con amplia experiencia en el sector. Sobretodo, porque cuenta con profesionales de máxima titulación y experiencia para desarrollar de la mejor forma su trabajo. Ambient Servei En realidad, uno de los elementos que mejor define Ambient Servei es la calidad y efectividad de su trabajo. En segundo lugar, el trabajo, que se basa en conseguir que los espacios que necesitan la intervención de nuestra empresa sean desinfectados y limpiados a tiempo de los problemas que actualmente les pueden sacudir. En Ambient Servei siempre decimos que las plagas son un problema muy común en la sociedad que afecta a empresas, edificios públicos y a múltiples usuarios en sus casas. Por eso, se trata de un problema que hay que tratar con la máxima velocidad posible para que éste no sea mayor. De la misma manera, cuanto antes se actúe, más fácil será el trabajo. Por ese motivo, un ejemplo de lo mucho que afectan las plagas a nuestra sociedad se puede encontrar en cualquier diario generalista como el siguiente: a href="https://elpais.com/tag/plagas/a" >Ejemplos de noticias de Plagas, en El País

Control de plagas

Debido a la grandeza, experiencia y profesionalidad de Ambient Servei, nuestra empresa utiliza técnicas no invasivas en la ejecución de su trabajo para respetar al máximo el medio ambiente sin perder eficacia en el resultado, es más teniendo la máxima eficacia que se puede encontrar en el mercado.

Control de plagas

En este sentido, cabe destacar que la empresa Ambient Servei cuenta con todos los requisitos para desarrollar su trabajo dentro del marco legal. Por eso, disponemos de todas las homologaciones pertinentes y registros para realizar su actividad respetando tanto a personas como a los animales que están en el lugar afectado.
 • Empresa inscrita en Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides de la Generalitat de Catalunya
 • Servei Control de Plagues 0004 CAT-ST | Servei Control Legionel·la 5035CAT-LgT | Magatzem . 0004CAT-ET // 0196CAT-EB
 • Registre de Productors de Residus Industrials. Agència de Residus de Catalunya: P-59151.1
 • Autorització a realitzar actuacions de control de vespa velutina
Contacta amb nosaltres

Protecció de dades