Coronavirus

Experts en la prevenció del coronavirus per a tot tipus d’instal·lacions

Què és un coronavirus?

coronavirus

Els coronavirus són una extensa família de virus que poden causar malalties en els humans. Causen infeccions respiratòries que poden anar des del refredat comú fins a malalties més greus com la síndrome respiratòria aguda sever (SRAS). El coronavirus que s’ha descobert més recentment causa la malaltia per coronavirus COVID-19. La COVID-19 és la malaltia infecciosa causada pel coronavirus que s’ha descobert més recentment. Una persona pot contreure la COVID-19 per contacte amb una altra que estigui infectada pel virus. La malaltia pot propagar-se de persona a persona a través de partícules procedents del nas o la boca que surten acomiadades quan una persona infectada tus o exhala. Aquestes partícules cauen sobre els objectes i superfícies que envolten a la persona, de manera que altres persones poden contreure la COVID-19 si toquen aquests objectes o superfícies i després es toquen els ulls, el nas o la boca. També poden contagiar-se si inhalen les partícules que hagi escampat una persona amb COVID-19 en tossir o exhalar. Per això és important mantenir-se a més de 1-2 metres de distància d’una persona que es trobi malalta. Com ho fem? La desinfecció per nebulització s’usa com a complement o alternativa a la desinfecció tradicional per polvorització. Utilitzant equips de nebulització s’aconsegueix una mida de partícula prou petita que permet ocupar tot el volum de les sales on s’aplica.

Els coronavirus són una extensa família de virus que poden causar malalties en els humans. Causen infeccions respiratòries que poden anar des del refredat comú fins a malalties més greus com la síndrome respiratòria aguda sever (SRAS).

El coronavirus que s’ha descobert més recentment causa la malaltia per coronavirus COVID-19.

La COVID-19 és la malaltia infecciosa causada pel coronavirus que s’ha descobert més recentment.

Una persona pot contreure la COVID-19 per contacte amb una altra que estigui infectada pel virus. La malaltia pot propagar-se de persona a persona a través de partícules procedents del nas o la boca que surten acomiadades quan una persona infectada tus o exhala. Aquestes partícules cauen sobre els objectes i superfícies que envolten a la persona, de manera que altres persones poden contreure la COVID-19 si toquen aquests objectes o superfícies i després es toquen els ulls, el nas o la boca. També poden contagiar-se si inhalen les partícules que hagi escampat una persona amb COVID-19 en tossir o exhalar. Per això és important mantenir-se a més de 1-2 metres de distància d’una persona que es trobi malalta.

Ambient Servei realitza desinfeccions aèries per nebulització i/o desinfeccions de superfícies per polvorització, tant preventives com correctives.

Com ho fem?

La desinfecció per nebulització s’usa com a complement o alternativa a la desinfecció tradicional per polvorització.

Utilitzant equips de nebulització s’aconsegueix una mida de partícula prou petita que permet ocupar tot el volum de les sales on s’aplica.

El desinfectant és dispersat en forma de petites gotes similars a la boira, utilitzant aire comprimit com a força impulsora per a la formació d’aquesta. D’aquesta forma la boira, que es comporta com un gas, aconsegueix arribar a totes les zones del local, accedint a racons o zones que serien inaccessibles mitjançant una polvorització convencional.

Les partícules d’aigua contenen dissolts els principis actius biocides del desinfectant, que es dipositen sobre les superfícies a la vegada que formen una pel·lícula activa contra els microorganismes.

Les desinfeccions preventives van estretament lligades amb els Plans de neteja que hi puguin haver implantats a les empreses i/o equipaments.

 

Tenen per objectiu reduir la càrrega de microorganismes i complementar les accions de neteja, fent ús de biocides autoritzats. La periodicitat sempre dependrà de l’eficàcia o periodicitats de les neteges que contemplin aquests plans.

Per tant, les nebulitzacions i/o polvoritzacions s’haurien d’incloure paral·lelament als treballs de neteja inclosos en els Plans de neteja generals.

Plagues i serveis

Insectes

Com paneroles, formigues, xinxes, puces, mosquits i altres, mitjançant tècniques i productes no agressius.

Rosegadors

Control de rosegadors com rates, ratolins, talps amb aplicació de mètodes preventius i elaboració del programa de seguiment i control.

Protecció de la fusta

Control de tèrmits, corcs, fongs de la fusta  i altres patologies mitjançant innovadores tècniques de control d'última generació.

Legionel·la

Control, prevenció i tractament de la legionel·la en diferents tipus de circuits i instal·lacions d'aigua.

Covid-19

Desinfecció de superfícies i espais susceptibles d'infecció amb coronavirus.

Altres serveis i plagues

Control de coloms, Processionària del Pi, Morrut de la palmera i altres serveis fitosanitaris i de prevenció higiènica.

Contacta amb nosaltres

Protecció de dades