Empresa de control de plagues a Tarragona

30 ANYS D’EXPERIÈNCIA EN SANITAT AMBIENTAL I VEGETAL

Àrees d'actuació Ambient Servei

ESPECIALISTES EN EL CONTROL D’INSECTES I PLAGUES

Com treballem

RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT

Actualitat

ESTIGUES AL CORRENT DE TOTES LES NOVETATS

Ambient Servei realitza desinfeccions aèries per nebulització i desinfeccions de superfícies per polvorització, tant preventives com correctives.

La desinfecció per nebulització és una gran alternativa a la desinfecció tradicional per polvorització, fins i tot pot esdevenir una tècnica complementària.

Gràcies a la utilització d’equips per nebulització a la nostra empresa de control de plagues a Tarragona, aconseguim una mida de la partícula molt reduïda que ens ajuda a ocupar sense cap problema tot l’espai de les sales on és aplicat.

La nostra empresa de control de plagues a Tarragona

Per què Ambient Servei?

Ambient Servei va ser creada el 1988. Des de la seva fundació, ha estat pionera en innovació i tecnologia dins el sector de control de plagues prestant servei de desinsectació, desratització, desinfecció, legionel·la, protecció de la fusta, control de coloms, serveis fitosanitaris, entre altres.

L’equip humà  compta amb una àmplia experiència i formació en aquest camp. 

 

Vetllem per la salut pública i per aquest motiu s’utilitzen tècniques no invasives que repercuteixin el mínim possible en el medi ambient. L’empresa disposa de tots els registres i homologacions pertinents per tal de dur a terme l’activitat complint amb tots els requisits legals i respectant a les persones i animals que habiten en el lloc a tractar.

Com treballem?

Diagnòstic del problema

La nostra empresa de control de plagues a Tarragona es basa en serveis de control integrat de plagues i la norma europea de qualitat al control de plagues (CEPA) de la qual estem certificats.

Per fer un bon diagnòstic, cal fer una inspecció rigorosa per determinar si hi ha activitat de plagues o bé si hi ha un possible risc i prevenir-ne l’aparició.

Avaluació del problema

Un cop s’han recollit totes les dades necessàries per fer un bon diagnòstic i avaluar el problema, la identificació de la plaga, el nivell d’infestació, l’origen, etc. També, tenint en compte els riscos tant pel client com per a la instal·lació, es definirà el Pla de Gestió de plagues.

Actuació

L’equip d’experts i professionals d’Ambient Servei estan àmpliament qualificats i especialitzats, són coneixedors del comportament i la biologia de la plaga a controlar, seleccionaran el mètode de control i d’aplicació més adequat, tenint en compte totes les mesures correctores i preventives a adoptar.

Servei de control de plagues a Tarragona

Insectes

Com paneroles, formigues, xinxes, puces, mosquits i altres, mitjançant tècniques i productes no agressius.

Rosegadors

Control de rosegadors com rates, ratolins, talps amb aplicació de mètodes preventius i elaboració del programa de seguiment i control.

Protecció de la fusta

Control de tèrmits, corcs, fongs de la fusta  i altres patologies mitjançant innovadores tècniques de control d’última generació.

Legionel·la

Control, prevenció i tractament de la legionel·la en diferents tipus de circuits i instal·lacions d’aigua.

Covid-19

Desinfecció de superfícies i espais susceptibles d’infecció amb coronavirus.

Altres serveis i plagues

Control de coloms, Processionària del Pi, Morrut de la palmera i altres serveis fitosanitaris i de prevenció higiènica.

Àrees d´actuació a Tarragona

Indústries agroalimentàries

En els processos productius de les indústries alimentàries s’han d’extremar les mesures preventives perquè no aparegui cap plaga. Per aquest motiu, treballem intensament en aquest sector tant complex.

Hosteleria, restauració i càmpings

El sectors de l’hosteleria, restauració i càmpings són molt sensibles a l’aparició de plagues per la seva pròpia activitat i les conseqüències que se’n deriven.

Indústries i logística

En aquest sector, és fàcil l’aparició de plagues degut al contínu moviment de matèries primes i paqueteria, per això és important comptar amb un bon pla preventiu.

Centres sanitaris

Sabem que les plagues són una amenaça en tots els espais, però, en el sector sanitari, els riscos i les conseqüències es multipliquen. La prevenció és essencial en aquests casos i en som plenament conscients.

Oficines i comerços

L’aparició de plagues en oficines i comerços afecta la reputació del negoci, apart de les pèrdues econòmiques, també és molt important controlar la qualitat de l’aire de les oficines.

Centres educatius

Un ambient lliure de plagues és vital per l’aprenentatge. Posem al teu abast tècniques, programes i plans per tal d’ assegurar un entorn ideal en tot tipus d’instal·lacions.

Urbanitzacions i comunitats de veins

Les plagues són un dels problemes més molestos i desagradables que poden sorgir en una comunitat, si no es controlen al inici poden envair l’interior dels habitatges.

Particulars

La qualitat de vida depèn de molts factors, i un d’ells es l’absència de plagues. Nosaltres en som conscients i efectuem les revisions i serveis necessaris perquè la teva llar estigui lliure de plagues.

Administracions públiques

Ens encarreguem de dissenyar plans de control de plagues en espais públics, donant prioritat a mesures de control no perjudicials per a les persones i animals domèstics i sempre essent respectuosos amb el medi.

Contacta amb nosaltres

Protecció de dades