Indústria Agroalimentària

Vetllem pel teu negoci

Serveis

plagues en indústria agroalimentària

En Ambient Servei oferim servei de control de plagues a un sector tan important com és la indústria agroalimentària. Es tracta de llocs més propensos a patir plagues porquè solen ser llocs on hi ha més espais humidos, menjar, etc. I, com és ben sabut, les plagues d'insectes en general responen a la confluència d'una sèrie de factors que afavoreixen la seva permanència i proliferació: calor, humitat, aliments i refugi. Els problemes de plagues en aquest sector poden convertir-se en grans pèrdues econòmiques, de reputació i de clientela. Per aquest motiu, les nostres completes solucions són ràpides, eficaces i s'adapten a les necessitats específiques del teu negoci. Gràcies a les nostres innovadores tècniques, podem ocupar-nos de la protecció de la fusta evitant i controlant la infecció per tèrmits, corcs o fongs, un procés fonamental per garantir la durabilitat i manteniment dels mobles i recursos escolars. Un bon manteniment i control és sinònim d'estalvi. El control de plagues comporta un component sanitari que no ha de passar per alt i, menys, en els sectors que es dediquen a la manipulació d'aliments. Les plagues són organismes vius que poden transmetre malalties infeccioses als humans.

plagues en indústria agroalimentària

A més dels serveis comentats anteriorment ens ocupem també de la presència de coloms, la processionària de pins i t'oferim altres serveis fitosanitaris que garanteixen una correcta prevenció higiènica. En Ambient Servei ens preocupa la higiene, en un entorn tan delicat com l'educatiu, és indispensable posar solució el més aviat possible, per això disposem de professionals formats que coneixen al detall les tècniques a aplicar en cada cas i així poder satisfer les necessitats requerides per cada plaga.

plagues en indústria agroalimentària

Creem plans integrals que abasten el control i la prevenció de plagues en tots els seus àmbits per cobrir i controlar les possibles plagues. Preparem els informes sanitaris i recomanacions necessàries per ajuda't a complir amb els reglaments vigents que tinguin aplicació en el moment, per a nosaltres és molt important, poder complir amb els controls més rigorosos i garantir un entorn lliure de plagues que aporti tranquil·litat a les persones que tenen d'ocupar l'espai.

plagues en indústria agroalimentària

Els nostres especialistes t'ajudaran a detectar, solucionar i prevenir els teus problemes amb les plagues.

Indústria Agroalimentària

En els processos productius de les industries alimentaries s’han  d’extremar les mesures preventives i a fi i efecte de que no aparegui en cap moment cap plaga, tolerància zero amb les plagues.

L’aparició d’una plaga, encara que el nivell de infestació sigui molt baix, podria contaminar el procés productiu, i les matèries que s’hi estan manipulant, per tant s’hauria de parar el procés productiu, repercutint en importants pèrdues econòmiques, que es podria veure incrementat per la pèrdua de confiança dels clients, i contaminacions alimentaries. D’aquí la importància de adoptar mesures preventives per evitar l’aparició de cap tipus de plagues.

Som especialistes en el control de plagues en la industria alimentaria, seguin les normes de seguretat alimentaria, com son BRC, IFS, norma UNE 22000, entre d’altres. Prèviament es fa un anàlisis de Perills i punts crítics (APPCC), on s’identifiquen i s’analitzen els riscos a controlar, s’estableixen procediments de monitoreig, es prenen accions correctives, i s’estableixen els procediments d’avaluació continuada.

  • Professionals capacitats per satisfer les necessitats de la indústria agroalimentària
  • Tenim el pla més adequat per prevenir la presencia de plagues, i controlar-les si cal, d’acord a la normativa vigent i les normes que os apliquen
  • Anàlisis APPCC
  • Informes Sanitaris i recomanacions per ajudar-te a complir amb els reglaments

Plagues i serveis

Insectes

Com paneroles, formigues, xinxes, puces, mosquits i altres, mitjançant tècniques i productes no agressius.

Rosegadors

Control de rosegadors com rates, ratolins, talps amb aplicació de mètodes preventius i elaboració del programa de seguiment i control.

Protecció de la fusta

Control de tèrmits, corcs, fongs de la fusta  i altres patologies mitjançant innovadores tècniques de control d’última generació.

Legionel·la

Control, prevenció i tractament de la legionel·la en diferents tipus de circuits i instal·lacions d’aigua.

Altres serveis i plagues

Control de coloms, Processionària del Pi, Morrut de la palmera i altres serveis fitosanitaris i de prevenció higiènica.

Contacta amb nosaltres

Protecció de dades