Altres serveis

Ambient Servei SL., també duem a terme el control i eradicació de plagues com els coloms, la processionària del Pi, el Morrut de la Palmera i efectuem serveis fitosanitaris. Per a cada necessitat, una solució òptima i eficient.

Demana pressupost

Altres serveis i plagues

Ambient Servei, control de plagues és una empresa creada l'any 1988, pionera en la seva innovació i tecnologia que dóna els millors serveis en control de plagues. Entre ells, es troben els serveis de desinsectización, desratització, desinfecció legionel·la, protecció de la fusta, control de coloms, serveis fitosanitaris. No obstant això, també disposem d'altres serveis.

Altres serveis i plagues

La salut és una cosa bàsica per treballar. Per aquest motiu, és essencial que tant empreses com particulars puguin treballar en un espai que no estigui infestat per plagues. Per a això, en cas de detectar una plaga d'insectes o qualsevol altre tipus d'animal, tan sols has de contactar amb Ambient Servei perquè es posin mans a l'obra i eliminar-les des del seu origen.

Altres serveis i plagues

Ambient Servei és una empresa amb àmplia experiència en el sector. Sobretot, perquè compta amb professionals de màxima titulació i experiència per desenvolupar de la millor manera la seva feina. Ambient Servei En realitat, un dels elements que millor defineix Ambient Servei és la qualitat i efectivitat del seu treball. En segon lloc, el treball, que es basa en aconseguir que els espais que necessiten la intervenció de la nostra empresa siguin desinfectats.

Altres serveis i plagues

En Ambient Servei sempre diem que les plagues són un problema molt comú en la societat que afecta empreses, edificis públics i als múltiples usuaris a casa seva. Per això, es tracta d'un problema que cal tractar amb la màxima velocitat possible perquè aquest no sigui més gran. De la mateixa manera, com més aviat s'actuï, més fàcil serà el treball. Per aquest motiu, un exemple de tot el que afecten les plagues a la nostra societat es pot trobar en qualsevol diari generalista com el següent: a href = "https://elpais.com/tag/plagas/a"> Exemples de notícies de plagues, a El País

Altres serveis i plagues

A causa de la grandesa, experiència i professionalitat de Ambient Servei , la nostra empresa utilitza tècniques no invasives en l'execució del seu treball per respectar al màxim el medi ambient sense perdre eficàcia en el resultat, és més tenint la màxima eficàcia que es pot trobar al mercat.

Característiques dels tipus de plagues 

Coloms

De totes les aus que viuen a les ciutats els coloms és la més característica, es una au que interactua amb els habitants de la ciutat, i on s’ha adaptat molt bé degut al seu hàbitat.

Què són?

Una superpoblació de coloms comporta molts problemes per als ciutadans, des de brutícia a altres plagues associades a aquest animal. D’aquí la importància de controlar la població de coloms per tal d’evitar les molèsties que ocasionen.

Mètodes de control

Disposem de diferents sistemes de control de coloms, tant sistemes d’atrapament mitjançant gàbies especials per a coloms, de diferents mides, com sistemes dissuasius, com són sistemes elèctrics de protecció contra les aus, que produeixen petites descàrregues elèctriques que no danyen a l’animal, però que els desconcentra.

També disposem de mesures preventives perquè els coloms dipositin els seus nius en els habitatges o s’hi dipositin com són els sistemes de pues, ideals per protegir cornisses i altres estructures dels edificis, sistemes de xarxes, que són una barrera i un dels sistemes més efectius per prevenir la plaga de qualsevol de les aus urbanes

Processionària del Pi

Aquest insecte, de manera natural, es troba als boscos autòctons de l’àrea mediterrània sobre totes les espècies de pins.

Què és?

A vegades, com a conseqüència de condicions climàtiques o d’actuacions humanes, se solen produir desequilibris en els boscos naturals, que fan necessari intervenir per reduir les seves poblacions, evitant així fortes defoliacions sense que debilitin els boscos afectats. Un dels problemes més grans que creen aquests insectes són les al·lèrgies. Aquestes es produeixen quan es molesten les larves o es mouen, s’obren els sacs alliberant-se milers de pèls urticants a l’atmosfera que, si es posen en contacte amb la pell de les persones o animals, produeixen reaccions al·lèrgiques. En el cas d’urbanitzacions o col·legis amb pins o cedres, els problemes produïts pels pèls urticants poden ser importants, tenint especial atenció i cura si es produeixen danys als ulls.

El naixement de les papallones té lloc durant els mesos de juliol a setembre, període durant el qual realitzen les postes sobre les agulles dels pins. Al cap d’unes cinc setmanes de realitzar la posta, neixen les larves petites, amb un comportament gregari. Són de color verd i s’alimenten de les fulles més pròximes al punt de posta. Les larves es mouen d’un lloc a l’altre de l’arbre per alimentar-se. Amb l’arribada del fred, formen un niu amb pèls sedosos de color blanc, que es col·loquen a la part més assolellada de l’arbre. Cap als mesos de febrer, març i abril les larves abandonen el niu baixant al terra i formant les típiques processons d’enterrament, on es transformen en crisàlides; un cop enterrades solen entrar en una diapausa o parada de desenvolupament, cosa que origina que, d’un mateix enterrament, surtin les papallones durant els tres anys següents. Per aquesta raó, tot i que aquest paràsit té un cicle anual, això es tindrà en compte a l’hora de planificar l’estratègia de control.

Mètodes de control

Disposem de diferents mètodes de control en funció de l’estat del cicle vital que es troba la processionària. S’aconsella realitzar els tractaments al mes d’octubre, quan es troben dins de les bosses dalt de l’arbre, aquest tractament es fa amb productes biològics. Un cop la processionària baixa del pi, o està en procés de baixar, moment que causa més molèsties a les persones i animals, es poden fer altres tipus de tractaments: tallant les bosses per eliminar-les abans de que baixin, polvoritzant productes biocides específics, posant anelles de captura al tronc del l’arbre, i atrapant la processionària quan baixa.

Morrut de la Palmera

 El morrut de la palmera és un coleòpter barrinador de la família dels curculiònids, originari del sud-est asiàtic i la Polinèsia.

Què és?

S’ha propagat per tots els països del litoral mediterrani on ha provocat la mort de milers de palmeres. L’espècie més afectada per aquesta plaga és la Phoenix Canariensis.

El cicle complert d’ou a adult té una durada de 3 a 4 setmanes i viuen diverses generacions dins de la mateixa palmera on conviuen de forma gregària tots els estadis de l’insecte (ou, larva, pupa). Els adults quan surten, colonitzen noves palmeres i són atrets preferentment per les que tenen ferides accidentals o degudes a la poda.

Mètodes de control

És molt difícil detectar els atacs inicials, cal observar la copa de les palmeres, per si hi ha qualsevol anomalia en la seva estructura, per això és molt important dur a terme tractaments preventius segons indica la normativa vigent, aplicant les mesures preventives. Consisteixen a podar les palmeres entre els mesos de desembre a febrer, i realitzar els tractaments fitosanitaris preventius mitjançant la polvorització de producte a la corona de les fulles de la palmera, o mitjançant l’endoteràpia, que consisteix en la injecció d’insectes al tronc.

Serveis fitosanitaris: endoteràpia

 És un sistema d’injecció de manera eficient pel tractament fitosanitari de baix impacte ambiental.

En què consisteix?

Consisteix en la injecció d’un producte fitosanitari al tronc a elevada pressió per garantir que arriba a tots els punts de l’arbre. S’ha de tenir en compte que, com s’injecta el producte directament al tronc dels pins, no es contamina ni l’aire ni el sòl ni l’aigua, per tant no s’han de prendre precaucions durant la seva aplicació. 

Informació sobre serveis i plagues

R

Control de plagues

Donem servei de control de plagues, tant en l’àmbit de la Salut ambiental com de la Salut Vegetal, seguint els criteris del Control integral de Plagues, i els alts estàndards de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut, tal i com ho acrediten les nostres certificacions UNE-EN-ISO 9001:2015 de Qualitat i UNE-EN-ISO 14001:2015 de Medi Ambient i UNE-EN-ISO 45001:2018 de Seguretat i Salut en el treball, i la norma de qualitat europea CEPA en el control de plagues CEN-EN 16636 de Requisits i competències per la prestació del control de plagues.
R

Reglaments

Realitzem els nostres serveis sent respectuosos amb el medi ambient i amb les persones i animals que hi habiten. Tots els serveis compleixen amb les normatives vigents i els productes que utilitzem estan degudament registrats i autoritzats per l’administració pertinent.

R

Altres serveis

Ambient i Servei també ofereix altres serveis com la instal·lació de sistemes de protecció amb coloms, neteja i desinfecció de dipòsits d’aigua potable segons RD 3/2023, subministrament d’aparells per al control d’insectes voladors, instal·lació de sistemes d’odorització d’espais interiors, implantació de sistemes d’APPCC segons RD 1086/2020 , elaboració del protocol d’actuació als plans DDD i identificació i anàlisi d’especies.

Plagues i serveis

Insectes

Com paneroles, formigues, xinxes, puces, mosquits i altres, mitjançant tècniques i productes no agressius.

Rosegadors

Control de rosegadors com rates, ratolins, talps amb aplicació de mètodes preventius i elaboració del programa de seguiment i control.

Protecció de la fusta

Control de tèrmits, corcs, fongs de la fusta  i altres patologies mitjançant innovadores tècniques de control d’última generació.

Legionel·la

Control, prevenció i tractament de la legionel·la en diferents tipus de circuits i instal·lacions d’aigua.

Covid-19

Desinfecció de superfícies i espais susceptibles d’infecció amb coronavirus.

Altres serveis i plagues

Control de aus, Processionària del Pi, Morrut de la palmera i altres serveis fitosanitaris i de prevenció higiènica.

Contacta amb nosaltres

Protecció de dades