Protecció de la fusta

Els millors sistemes adequats a cada tipus de plaga i d’instectes xilòfags

Demana pressupost

Protecció de la fusta

En Ambient Servei tenim cura de tu, del teu mobiliari i de la teva empresa. Per això, un dels elements més afectats generalment per les plagues sol ser la fusta, un producte que trobem en múltiples superfícies i mobles i que, en el cas de tenir una plaga, cal posar-li una solució ràpida. La fusta és un element estructural d'ús molt habitual i que pot en moltes ocasions caure en mans d'una plaga de qualsevol tipus. Per això, és essencial que controlem coses tan essencials com la temperatura o humitat a la qual està sotmesa la fusta en els nostres edificis per evitar una plaga fusta . En funció del control i cura de la fusta, en molts casos es pot veure afectada per qualsevol tipus de plaga d'insectes com tèrmits i corcs o fongs que ens poden complicar i molt el dia a dia a l'empresa o allotjament. Si detectes una plaga fusta , contacta amb Ambient Servei.

Protecció de la fusta

En aquest sentit, posem especial èmfasi en els tèrmits com plaga fusta :. Insectes gairebé invisibles per a l'ull humà però que són capaços de fer-nos la vida impossible, destrossant tota la nostra fusta, a la qual acudeixen en condicions d'humitat i calor.

Protecció de la fusta

Però els tèrmits no són les úniques que danyen la fusta de múltiples empreses i edificis, sinó que també cal tenir especial atenció a corc. Hi pot haver en mobles o en la pròpia fusta de l'edifici, i poden comportar molts problemes. Per això, aconsellem realitzar un control periòdic i, en cas de sospita de plaga fusta , trucar a Ambient Servei per eliminar-la i posar fi a aquesta malson.

Insectes xilòfags

 

La fusta és un element estructural de gran resistència però és molt important tenir-ne cura per controlar la temperatura i humitat a la que està sotmesa, dos factors que la malmeten notablement. 

És prioritari controlar periòdicament que no ha estat afectat per cap tipus de plaga de insectes xilòfags o fongs, destaquem com a més coneguts el tèrmits i corcs, tot que tenim els coneixements i tècniques adequades a qualsevol plaga que pot afectar a la fusta.

Tèrmits

Els tèrmits són petits insectes xilòfags, d’entre 3 a 10 mm. Amb 3 parells de potes, cap, tòrax i abdomen. El seu hàbitat natural és la fusta o cel·lulosa, calor i humitat.

Més informació sobre tèrmits

Es divideixen en castes: reproductors ( parella real i sexuats 2º), soldats i obreres. 

La parella real crea el termiter i pon fins a 4.000 ous al dia.  Les termites obreres són les mes nombroses, color blanc trencat, tenen les mandíbules dures per tal de triturar la fusta, són cegues, sense ales i alimenten a tota la colònia mitjançant la trofal·laxi. Els reproductors alats, són de color negre, amb ales grises i translúcides, aquestes termites tenen la funció de formar nous termites.

Els tèrmits són subterranis, s’escampen pel terra, construccions o la fusta, i de vegades per l’exterior, mitjançant galeries que elaboren amb aglutinats de terra o fusta.

Generalment la formació de la colònia es fa a la primavera, que es quan els reproductors alats abandonen el termiter dispersant-se mitjançant un vol curt. Quan aterren perden les ales, es troben amb la parella i busquen un lloc adequat per excavar la càmera nupcial.  Primer, apareixen els obrers, després els soldat i per últim els reproductors que són qui formaran nous tèrmits.

Termigard System

Aquest sistema es biològic, els esquers  termiticides són altament efectius en el control dels tèrmits.

En què consisteix?

A diferència del tractament químic tradicional de barrera química, requereix d’un procés i temps perquè el principi actiu sigui distribuït per tota colònia.

Durant aquest període és necessària la vigilància per part del professional per seguir el procés i certificar els seus resultats. Els resultats són excepcionals, el tractament proporciona una cobertura permanent i definitiva en aconseguir l’eliminació total de les colònies de tèrmits a la zona del tractament.

Termigard  System és un sistema  termiticida d’acció lenta que aconsegueix el control de la colònia mitjançant la utilització d’un esquer alimentós impregnant amb un ingredient actiu DIFLUBENZURÓN que, una vegada ingerit pel tèrmit, i aprofitant la seva pròpia biologia, transfereix els seus efectes nocius a la colònia fins a aconseguir la seva total eradicació.

Corcs

Hi ha diversos tipus de corcs, com el corc de mobles, o de la fusta. Per a cadascun d’ells, el tractament serà diferent i cal especificar cada espècie.

Tipologia de corcs

N´hi ha de diversos tipus: 

  • Corc dels mobles: Anobium punctatum és un petit coleòpter de color marró vermellós fosc de 3 a 5 mm de llargada. Es caracteritza, perquè a l’igual que altres anòbids, el cap no és visible quan es mira aquest corc des de dalt, ja que és cobert pel pronot (placa dorsal del primer segment del tòrax). Una altra característica d’aquest corc és que presenta els èlitres (primer parell d’ales endurides) amb un punteig en fileres longitudinals.

L’adult de Anobium punctatum es pot diferenciar d’altres corcs de la fusta de la família Anobiidae (ex. Oligomerus ptilinoides) perquè A. punctatum presenta el pronot amb una quilla longitudinal medial i la part basal del pronot és més estreta que l’amplada dels èlitres.

Les larves d’Anobium punctatum que es troben a l’interior de la fusta, es poden confondre amb les larves dels líctids (veure fitxa Lyctus brunneus). Les larves d’Anobium, tenen una mida màxima de 6 mm de longitud i les característiques que les diferencien del líctids són que presenten petites espines al llarg de tot el cos, i el final de l’abdomen és arrodonit i eixamplat.

Els adults del corc de la fusta també es poden confondre amb altres anòbids que no ataquen la fusta com Stegobium paniceum (corc del pa) (veure fitxa Stegobium paniceum) i Lasioderma serricorne (corc del tabac) (veure fitxa Lasioderma serricorne). Aquestes dues espècies es poden diferenciar d’Anobium punctatum pels seus hàbits, ja que no estan relacionats amb la fusta, i perquè totes dues espècies tenen la base del pronot igual o més ample que els èlitres. Lasioderma serricorne també es pot diferenciar, perquè no presenta els èlitres puntejats característics dels corcs comuns dels mobles.

L’adult de l’altre corc de la fusta, Oligomerus ptilinoides (veure foto 2), té el cos molt allargat, amb els èlitres més de tres vegades més llargs que amples, podent-se diferenciar del corc del pa i del corc del tabac, perquè aquests tenen un cos més globós i convex.

  • Corcs de la Fusta: Els líctids són petits coleòpters de color marró vermellós fosc de 3 a 5 mm..  Els líctids es poden confondre amb altres corcs de la fusta de la família Anobiidae (consultar fitxa Anobium punctatum), podent-se distingir d’ells, perquè els líctids tenen el cos pla i el seu cap és visible quan es mira l’insecte des de dalt, mentre els anòbids tenen un pronot convex que amaga, en visió dorsal, el cap a sota. El tipus d’excrements també pot ajudar a diferenciar aquesta espècie de corc de les altres.

Les larves dels líctids que es troben a l’interior de la fusta, es poden confondre amb les larves dels anòbids (consultar fitxa Anobium punctatum). Les larves de Lyctus brunneus, tenen una mida màxima de 8 mm de longitud (superior a la dels anòbids), i les característiques principals que les diferencien són: tenen menys pilositat que els anòbids, les potes són més llargues, i en el penúltim segment de l’abdomen tenen un gran orifici respiratori (estigma respiratori).

Mètodes de control

Tenim diferent mètodes de control en funció del tipus de insecte xilòfag a controlar i dels elements estructurals que s’han de protegir o curar.

En primer lloc es farà una inspecció dels elements estructurals, o altres elements de fusta. Aquesta fase consisteix en recollir informació de les incidències que s’han produït referents a la plaga detectada, així com determinar un històric de les activitats de protecció, reparació o substitució de la fusta en l’espai afectat i colindants on s’han de fer els treballs.

Per exemple l’atac d’aquest corc es pot detectar amb facilitat, observant els orificis ovalats que presenta la fusta atacada, realitzats per la sortida dels adults. Una altra indicació de la seva infestació és la presència de serradures amb excrements a les proximitats dels orificis de sortida dels adults.

Durant la inspecció visual se identificarà l’espècie que afecta als elements de fusta, a fi i efecte de poder preveure les conseqüències que pot produir un atac del insecte detectat.  Finalment amb tota la informació recollida i tenint en compte les característiques biològiques del insecte xilòfag detectat, ens determinarà els punts afectats i l’abast de la plaga. 

Com detectar i controlar els insectes xilòfags

Aquests sistemes s’utilitzen per determinar l’estat de la fusta i si està afectada per un insecte o fong.

Control acústic

Mitjançant el instrument Audiotermes, que està especialment dissenyat per detectar sons en els elements de fusta de tot tipus (bigues, marcs, tarimes, mobles, …), es detectaran els sons produïts pels diferents insectes xilòfags (corcs, tèrmits, cerambícids)

Control de moviment

Amb l’ajut del instrument Termatrac T3i, que està especialment indicat com a radar per a la detecció de tèrmits, es detecta la presencia dels tèrmits a través del moviment.  Les senyals del radar estan calibrades especialment per tal de localitzar i confirmar la seva presencia  a través de la fusta, parets, formigó, plàstics, etc.

Control de la temperatura i de la humitat

Amb un sensor tèrmic a distància s’obté els canvis de temperatura superficial de cada zona.  Aquestes dades ens ajuden a determinar possibles punts d’entrada de tèrmits. Mitjançant un sensor de humitat, s’haurà de determinar la concentració de humitat existent als elements de fusta per determinar les àrees de risc.

Durant la inspecció visual se identificarà l’espècie que afecta als elements de fusta, a fi i efecte de poder preveure les conseqüències que pot produir un atac del insecte detectat.  Finalment amb tota la informació recollida i tenint en compte les característiques biològiques del insecte xilòfag detectat, ens determinarà els punts afectats i l’abast de la plaga. 

Injecció i pinzellat

Aquest sistema de control s’utilitza de manera preventiu i curatiu de la fusta, tant per l’atac de tèrmits com de corcs o altres insectes xilòfags.

En què consisteix?

Consisteix en injecció de producte insecticida especial per a tractaments, tant preventius com curatius, amb vàlvules anti-retorn, instal·lades a una distància entre elles de 30 a 35 cm. aproximadament.

Abans de iniciar el servei es farà entrega del document  informatiu del servei, on s’especificarà la zona a tractar, els productes a utilitzar i el termini de seguretat, que s’haurà de respectar, abans de tornar a ocupar la zona afectada pel tractament.

Sistema Ecowood

Aquest sistema de control d’insectes xilòfags afecta, tant a tèrmits com corcs, o altres insectes. Es realitza mitjançant l’aparell microones Ecowood. 

En què consisteix?

És un sistema ecològic no invasiu, mitjançant tecnologia de ones curtes,  sistema dissenyat per a la eliminació d’insectes sense afectar la integritat i aparença dels objectes i estructures tractades.

Informació sobre la protecció de la fusta

R

Mesures preventives

És important dur a terme revisions periòdiques dels elements estructurals de fusta o altres objectes per tal de detectar el problema a temps. D’aquesta manera, es prenen mesures correctives i s’eradica la plaga de la manera més ràpida i efectiva possible.

R

Com diagnostiquem una plaga?

El primer pas es realitzar una inspecció per evaluar la incidència i diagnosticar quin tipus de xilòfag es tracta. Si les incidències detectades afecten a elements estructurals, es proposa analitzar l’espai a nivell més profund, realizant un informe tècnic.

R

Solució a l'abast de la plaga

Adeqüem els sistema de control escollit a l’abast de la plaga i als elements de fusta que s’han de tractar, comptem amb diferents sistemes de control adequats a cada problema.

Plagues i serveis

Insectes

Com paneroles, formigues, xinxes, puces, mosquits i altres, mitjançant tècniques i productes no agressius.

Rosegadors

Control de rosegadors com rates, ratolins, talps amb aplicació de mètodes preventius i elaboració del programa de seguiment i control.

Protecció de la fusta

Control de tèrmits, corcs, fongs de la fusta  i altres patologies mitjançant innovadores tècniques de control d’última generació.

Legionel·la

Control, prevenció i tractament de la legionel·la en diferents tipus de circuits i instal·lacions d’aigua.

Covid-19

Desinfecció de superfícies i espais susceptibles d’infecció amb coronavirus.

Altres serveis i plagues

Control de coloms, Processionària del Pi, Morrut de la palmera i altres serveis fitosanitaris i de prevenció higiènica.

Contacta amb nosaltres

Protecció de dades