Avui us volem parlar del Cimex Lectularius, o més aviat conegut per “xinxa del llit”, un petit insecte que sol viure en espais d’interior i allotjar-se en aquelles parts de les habitacions i mobiliari que els puguin oferir refugi, tals com, llits, tauletes de nit, sofàs, cortines, moquetes, sòcols i elements de fusta etc. i sempre prop de persones i llocs on hi passem llargs espais de temps, ja que produeixen picades sobretot durant la nit mentre dormim.

Són insectes molt resistents i que poden sobreviure diversos mesos sense necessitat de picar. Adaptant-se per trobar una zona que els pugui oferir refugi i alhora poder picar, normalment els podem detectar en llits, matalassos i somiers.

Les xinxes només necessiten llocs per a amagar-se i sang d’alguns animals per a alimentar-se.

Quan les infestacions de xinxa són severes, no només s’amaguen a l’estructura del llit o a les costures del matalàs; també les podem trobar als armaris, al sofà, als mobles, darrere dels quadres i fins i tot als endolls!

Aquest insecte pot començar el seu cicle reproductiu sobre el llit, però ràpidament colonitzarà tota l’habitació, i si no s’atura, arribarà a ocupar altres zones i espais de l’habitatge.

Hem d’extremar la precaució ja que qualsevol zona pot estar afectada per aquesta plaga cada vegada més resistent i amb molta facilitat per estendre’s durant els viatges i les mudances.

Els tractaments de xinxes, a diferència dels de paneroles, requereixen prèviament d’una inspecció tècnica acurada, la qual ens permetrà identificar l’insecte, la seva distribució, i així poder dissenyar un tractament eficaç i dirigit.

Disposem de diferents mètodes per controlar aquesta plaga, tant mitjançant mètodes mecànics, emprats en totes les fases dels seu desenvolupament, com mètodes químics, que maten l’insecte per contacte, tot i que aquest últim comporta que durant unes hores no es pot romandre a la zona tractada.

També comptem amb un sistema innovador mitjançant l’aplicació de vapor sec sobrecalentat a 180ºC. Aquest sistema és el més respectuós amb el medi ambient.

Les xinxes del llit no es queden en un únic lloc: quan comencen a picar a l’habitació durant la nit, és molt probable que ja estiguin al sofà, els armaris, entre la roba… Els xinxes esdevenen plaga i serà necessari realitzar diverses actuacions i fins i tot arribar a desprendre’s del matalàs i a llençar aquells mobles i parts dels llit més afectades.

Des d’Ambient Servei recomanem que tan bon punt es detecti la presència de xinxes; es duguin a terme accions per limitar-ne la seva infestació, llavors, més fàcil i ràpid s’eliminen.