Avui a Ambient Servei venim a parlar-vos de la possible arribada d’un insecte que acostumava a viure en indrets tropicals però que ha trobat al nostre país un ambient ideal per a quedar-se, la xinxa transmissora del mal de Chaga.

 

El mal de Chaga és una malaltia La malaltia també anomenada tripanosomiasi americana, és una malaltia potencialment mortal causada pel paràsit protozou Trypanosoma cruzi (T. cruzi).

Transmet la malaltia a través dels seus excrements

Aquest tipus de xinxa transmet la malaltia a través dels seus excrements (que contenen paràsits), i després del contacte directe. El que succeeix es que la xinxa pica i posteriorment excrementa, habitualment al costat de la picada.

 

Els paràsits penetren en l’organisme quan la persona picada o l’animal es frega instintivament i empeny la femta o l’orina cap a la picada, els ulls, la boca o alguna lesió cutània oberta.

 

Espanya és un dels països amb més casos de Changa, però la majoria han estat transmesos de manera congènita, de mares a fills durant la gestació o en el moment del part, que també es una forma comú de transmissió.

 

La malaltia es manifesta en dues fases. En la primera fase, els paràsits circulen pel torrent sanguini, però en la majoria dels casos no hi ha símptomes.

Símptomes

Els símptomes més característics poden ser: febre, mal de cap, engrandiment de ganglis limfàtics, pal·lidesa, dolors musculars, dificultat per a respirar, inflor i dolor abdominal o toràcic.

 

En la fase crònica, els paràsits romanen ocults principalment en el múscul cardíac i digestiu. Fins a un 30% dels pacients sofreixen trastorns cardíacs i fins a un 10% presenten alteracions digestives (típicament, engrandiment de l’esòfag o del còlon), neurològiques o mixtes. Amb el pas dels anys, la infecció pot causar mort sobtada.

 

És important remarcar, que perquè una espècie arreli en un nou lloc ha de ser capaç de completar el seu cicle biològic i arribar a niar. En el cas de la xinxa pot posar fins a 500 ous, i encara que s’amaguen molt bé, els seus nius són fàcils d’identificar, per tant en cas de que s’observin nius sospitosos, s’ha d’avisar ràpidament als experts per a procedir amb l’exterminació.