La processionària del pi és una de les plagues més comuns i importants dels pinars del mediterrani. Com ve diu el seu nom, aquesta plaga afecta bàsicament a pins, tot i que també pot malmetre cedres i avets.

La processionària del pi és una de les plagues més comuns i importants dels pinars del mediterrani. Com bé diu el seu nom, aquesta plaga afecta bàsicament a pins, tot i que també pot malmetre cedres i avets.

 

Tot i que totes les espècies de pins poden veure’s afectades, les que més li agraden a la processionària són: el pi larici, el pi canari i el pi silvestre. Per aquest motiu és habitual que els grups de clients que més requereixen l’actuació d’Ambient Servei siguin: particulars, zones residencials, espais públics o empreses que compten amb aquest tipus de pins dins les seves instal·lacions.

 

Des del mes de setembre i fins als mesos d’abril i maig, la processionària es troba sobre el pi en estat de larva, moment ideal per acabar amb aquesta plaga, evitant que es desenvolupi i  baixi dels pins a aparellar-se a la primavera.

 

En aquesta etapa de vida, la larva de la processionària està molt activa, i tot i que la seva mida sigui més aviat petita, te una gana voraç, capaç de produir defoliació en el pi afectat, i tot i no arribar a matar l’arbre si que el pot afeblir. Pel contrari, si s’erradica la plaga a temps l’arbre s’anirà regenerant i es podrà salvar.

 

Aquest tipus d’eruga presenta uns filaments que contenen verí, capaç de provocar des de urticàries, inflamació, irritació, dificultat respiratòria fins a un xoc anafilàctic greu. Essent els nens i els animals els més vulnerables front a la processionària.

 

A Ambient Servei, som especialistes i treballem per acabar amb plagues de processionària que afecten els pins del nostre territori, juntament amb altres plagues.

 

Estem a la seva disposició per a qualsevol requeriment i per tal de facilitar-los un diagnosi previ a l’actuació per abraçar l’abast del problema de la manera més eficaç i eficient possible, localitzant el focus i actuant amb els mitjans més adients.