Cada cop més sentim a parlar de la vespa asiàtica, anomenada també “vespa assassina”. El sobre nom, li ve donat perquè és una espècie exòtica invasora, que està aniquilant a les abelles, però a nivell de perillositat, podria comparar-se amb una vespa comuna, ja que no és ni més agressiva ni té una picada més dolorosa.

Com dèiem anteriorment, el principal problema que aquesta espècie s’hagi instal·lat al nostre país, és que està acabant amb la població d’abelles, pel fet que s’alimenten de la mel d’aquestes i això a part de resultar perjudicial per a l’espècie, afecta de forma indirecta a la floració, ja que són les mateixes abelles les encarregades de pol·linitzar.

En general, afecta la biodiversitat de forma preocupant.

Pel que fa la salut humana, en cas de picada s’ha de procedir de la mateixa forma que ho faríem si ens piques una vespa comuna, per tant s’ha de tindre especial compte en cas de ser al·lèrgics o persones exposades com apicultors o persones que treballen en tasques de jardineria, forestals o agricultors.

Una de les característiques més notables per identificar la vespa asiàtica és la seva grandària, ja que mesura el doble que la vespa comuna, a part el seu tòrax és completament negre i el color de les seves potes acaba en groc.

En referència als nius, les vespes asiàtiques fan 2 tipis de nius, coneguts com a nius primaris, de mida més petita i resguardats de la pluja i els secundaris, de mida més considerable que acostumen a trobar-se en zones elevades, com les branques dels arbres.

Així que si detecteu un niu d’aquests insectes, no dubteu en trucar al nostre telèfon de contacte o envieu-nos un email a través de ambient@ambientservei.com i un equip de professionals es desplaçarà a la ubicació afectada per analitzar la situació i solucionar el problema de manera ràpida i eficient.