L’evolució de les paneroles està aconseguint que aquests insectes desenvolupin certa resistència als insecticides.

 

De fet, que els insectes estan desenvolupant resistència és una realitat extrapolable a moltes espècies, entre les que podríem destacar els mosquits, i els problemes amb els quals ens enfrontem al nostre país cada estiu per exterminar les plagues.

 

Amb les paneroles passa el mateix, al menys això han afirmat científics d’estats units en realitzar un estudi on s’apreciava com les paneroles eren capaces d’identificar els paranys enverinats a través del gust.

 

L’experiment es feia a través de paranys als quals se’ls hi aplicava una substància dolça (glucosa) enverinada, per la qual les paneroles es sentien atretes. El problema està en el fet que les paneroles van començar a associar el gust i olor de la glucosa amb el parany i amb el temps van començar a rebutjar el parany.

 

Els receptors del gust de les paneroles serien similars al que coneixem com a papil·les gustatives, per tant son capaces d’identificar diferents sabors. En aquest cas, els insectes havien estat capaces d’associar la glucosa amb parany, i aprendre a “esquivar-lo”.

 

De fet a l’experiment es podia veure com les paneroles, que inicialment queien sempre al parany, amb el pas dels mesos ni tan sols s’hi apropaven.

 

De fet, aquest tipus de resistència preocupa potser més que la resistència biològica, ja que en aquest cas, es tracta d’una conducta apresa que demostra que fins hi tot els insectes més petits tenen les seves capacitats i intel·ligència per sobreviure.