Què és la legionel·losis?

La legionel·losis, és una malaltia causada pel bacteri Legionella pneumophila que presenta dues formes clíniques; la pneumònia i la febre de Pontiac que es manifesta com una síndrome febril aguda. Pot anar des d’una tos lleu fins a una pneumònia de caràcter greu que causi la mort. És una malaltia de declaració obligatòria en els 30 països de la Unió Europea, que presenta un augment en el nombre de casos notificats.

La infecció per legionel·la pot ser adquirida en dos àmbits: el comunitari i l’hospitalari. En tots dos casos, la malaltia pot estar associada a diverses instal·lacions, equips i edificis.

A què es deu el seu creixement?

En primer lloc, s’atribueix a l’augment de les temperatures i a l’envelliment de la població. A més, l’augment de viatges turístics augmenta el risc d’infecció. Els experts donen suport a establir l’obligació legal de monitoritzar la seva presència en l’aigua de consum urbà.

Segons Exner, un dels científics que participa en el debat sobre la revisió de la directiva, els adults majors de 50 anys i les persones amb sistemes immunes febles, malalties pulmonars cròniques o grans consumidors de tabac són els que presenten major risc de contraure legionel·losi , que es transmet per inhalació d’aerosols d’aigua contaminada amb el bacteri. El 90% dels pacients requereixen hospitalització, fet que suposa un cost sanitari destacable.

El control de la legionel·la

Controlar l’aigua potable distribuïda en xarxes nacionals, realitzant un control almenys en les parts més càlides de les instal·lacions dues vegades a l’any. L’anàlisi de l’aigua de consum en els laboratoris ha d’adopar un enfocament de risc tractant de detectar el primer serogrup de la Legionel·la Pneumophila.

A Ambient Servei, som especialistes en la neteja i desinfecció de les diferents instal·lacions, segons la normativa vigent RD865 / 2003 i normativa UNE 100030, elaborant els plans de de desinfecció i manteniment periòdics de la instal·lació, amb la confecció de el llibre de legionel·la.

https://ambientservei.com/legionel%c2%b7la/

Font:

https://higieneambiental.com/aire-agua-y-legionella/el-cambio-climatico-favorece-la-propagacion-de-la-legionella