Un dels punts principals a l’hora d’acabar amb una plaga és el reconeixement previ del problema. De la mateixa manera que un metge no et fa la recepta fins que no sap quin és el diagnòstic, amb les plagues passa el mateix, primer hem de saber contra que ens enfrontem.

Això és clau, ja que sense tenir clar quin és el problema concret, el client hauria d’invertir molts diners i temps fins que “donessin” amb el problema. Hi ha moltes empreses que s’aprofiten la situació i en comptes de garantir al client el focus del problema, “van provant” i molts cops ni tan sols són capaços d’identificar-lo.

A Ambient Servei ho tenim clar, el primer punt és el reconeixement de l’espai per cercar quin tipus de plaga està actuant, i a partir d’aquí procedim a l’erradicació buscant el mitjà més efectiu i adient en cada cas.

Moltes de les plagues poden veure’s a simple vista, com el cas de les formigues o les paneroles, però hi han unes altres més complicades de detectar a simple vista, i que en el seu lloc poden identificar-se per les picades que presenten els individus.

Per aquest motiu avui a Ambient Servei, venim a donar-vos una guia del tipus de picades que podeu trobar-vos en el vostre cos i que poden ajudar-vos a identificar quin és el tipus de plaga que està afectant la vostra llar.

Recordeu que a Ambient Servei estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o requeriment i que com sempre, si teniu alguna plaga el primer pas serà fer el reconeixement previ i així poder actuar amb l’eficiència i professionalitat que ens caracteritza.