El 6 de juny de 2019 és el Dia Mundial de les Plagues, un esdeveniment internacional establert per a conscienciar al públic, als governs i als mitjans de comunicació sobre l’important paper que desenvolupa la indústria del control de plagues en la protecció de la salut, els aliments, la propietat i el medi ambient. Per segon any consecutiu, en aquest dia, l’ADEPAP, l’Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya organitza un esdeveniment on tracta diversos temes relacionats amb això.

La proposta de que s’organitzin aquests tipus d’actes o es publiquin documents que contribueixin a crear consciència entre els ciutadans de tot el món, és la manera en què els professionals del control de plagues proporcionen protecció a la salut, als aliments, a l’entorn i al medi ambient en el qual vivim.

Des dels seus inicis, l’objectiu d’ADEPAP han estat els de professionalitzar, formar i donar a conèixer el sector a la societat en general. En aquests darrers anys molts dels criteris bàsics que regulen el sector han evolucionat d’una forma substancial. Per aquest motiu la tasca que l’associació es va proposar des dels seus inicis, avui, continua plenament vigent.